Blogul lui Florin Giurcă


30Nov2009
Pentru ca pacea sa se coboare in sufletele tulburate

Pentru ca pacea sa se coboare in sufletele tulburate. Rugati-va si pentru Florin, robul lui Dumnezeu cel nevrednic.

Avva Paisie

 

Ruşinarea unui prezicător

S-au dus o dată la o mănăstire doi fraţi tineri. Erau copii buni şi învăţau repede. Stareţul, pentru mai mult folos duhovnicesc, le-a îngăduit să trăias­că izolaţi, ca pustnici. Şi totul mergea bine.

Dar diavolul le-a întins o cursă vicleană. Un alt sihastru şi-a pierdut nişte lucruri şi nu le mai găsea; în loc să se liniştească, aşa cum se cuvine, a apelat (precum mirenii apelează la ghicitoare) la un Cuvios care avea faima că este prezicător. Acesta i-a răspuns:

— Lucrurile tale ţi le-au furat cei doi tineri... „ana­horeţi" !

Trebuie să recurgi la orice mijloc, oricât de as­pru ar fi, ca să ţi le iei înapoi.

în urma acestui răspuns al cuviosului „prezică­tor", au început şuşotelile în tot pustiul: „Cei doi fraţi sunt hoţi!"

Li s-a cerut să înapoieze lucrurile furate. Ei însă nu furaseră nimic. Nu aveau ce să înapoieze. Şi aşa, chestiunea a ajuns la stareţul de la mănăstire. Stareţul a poruncit să fie legaţi cei doi tineri mo­nahi şi să fie închişi în temniţă!...

Lucrurile acestea au ajuns repede la urechile Cu­viosului Paisie. S-a ridicat el şi s-a dus la Lavra. A întrebat, chipurile spre a afla:

— Ce fac tinerii noştri eremiţi ? I-au răspuns:

—Ce eremiţi? Ăştia sunt borfaşi!...

  Cine v-a spus vouă că sunt borfaşi ?

  Cuviosul N., care are darul prezicerii.

  Şi cum de credeţi voi că are acest dar ?

S-au ridicat atunci şi s-au dus cu toţii la cuviosul N. L-a întrebat Avva Paisie:

— Părinte, eşti sigur că cei doi tineri monahi sunt hoţi?

  Bineînţeles.

  Şi cum de eşti sigur ?

— Mi s-a făcut o dezvăluire. Am o informaţie. Cuviosul Paisie l-a întrebat cu tristeţe:

— Şi eşti sigur, părinte, că „informaţia" ta este de la Dumnezeu ?

— Dar de unde din altă parte ?

Cu şi mai multă tristeţe, i-a spus Cuviosul Paisie:

— Dacă informaţia ta, părinte, ar fi de la Dumne­zeu, nu ar fi apărut diavolul în gura ta!... Impotriva celor doi tineri plecaţi pe drumul spre împărăţia lui Dumnezeu s-a pornit ură şi rău­tate. Şi toate astea.din cauza ta. Zburdă diavolul prin pustiu din cauza „informaţiei" tale! Iar tu o consideri de la Dumnezeu ? Rezultatele duhovniceşti nu te conving de sursa „informaţiei" tale ?

Aşa-zisul cuvios harismat a înţeles că făcuse jo­cul diavolului şi a cerut iertare.

Avva Paisie le-a poruncit să se sărute cu toţii în semn de dragoste, pace şi iertare. Spre a fi umilit diavolul şi spre a zădărnici cursele lui.

 

In continuare, Cuviosul Paisie a poruncit sihas­trului să caute mai bine în chilia sa şi să-şi găsească lucrurile, şi le-a găsit acolo unde el însuşi le ascun­sese şi uitase de ele.

Aflându-se toate acestea, au înţeles cu toţii cât de viclene sunt cursele diavolului.

 
Parohia Petresti


Comentati acest articol
Numele:E-mail (nu va fi publicat):Comentariul:

Vizite:1825