Blogul lui Florin Giurcă


19May2010
Untitled

Minunata zugravire a Icoanei Maicii Domnului "Prodromiţa" si alte minuni savarsite de dansa (partea a 3-a)

 

Această preaslăvită minune văzând-o bătrânul zu­grav şi ucenicii săi, foarte se minunară şi proslăviră pe Maica Domnului, că Sfinţia sa singură cu minune dumne­zeiască şi-a proslăvit Sfânta sa Icoană, în Prea Curata şi Sfânta sa Faţă şi a Prea Iubitului său Fiu.

Această minune, spre mai bună încredinţare, a întărit-o [zugravul] prin act sigilat şi iscălit cu propria sa mână, pe care l-a dat Părinţilor şi care se păstrează în arhiva Monastirii Prodromu din Sfântul Munte, unde se află şi Sfânta Icoană; iar cuprinsul lui este acesta:

„Eu, lordache Nicolau, zugrav din oraşul Iaşi, am zugrăvit această Sfântă Icoană a Maicii lui Dumnezeu, cu în­săşi mâna mea, la care a urmat o minune preaslăvită, în modul următor: după ce am isprăvit veşmintele, după meş­teşugul zugrăvirei mele, m-am apucat să lucrez Feţele Maicii Domnului şi a Domnului nostru lisus Christos; du­pă ce am dat mâna întâia şi a doua, de noapte apucându-mă ca să o zugrăvesc desăvârşit, privind eu la chipuri, cu iotul a eşit dimpotrivă, pentru care foarte mult m-am mâh­nit, socotind că mi-am uitat meşteşugul; şi aşa, fiind seară, m-am culcat scârbit, nemâncând nimic în ziua aceea, so­cotind că a doua zi, sculându-mă, să mă apuc mai cu dinadinsul

După ce m-am sculat a doua zi, mai întâi am făcut trei metanii Maicii lui Dumnezeu, rugându-mă ca să-mi lumineze mintea, să pot isprăvi Sfânta ei Icoană, şi când m-am dus să mă apuc de lucru - o, preaslăvite minunile Maicii lui Dumnezeu! - s-au aflat chipurile drese desăvâr­şit precum se vede; şi eu văzând această minune, n-am mai adaos a-mi mai pune condeiul, fară numai am dat lustrul cuviincios, deşi cu greşeală am făcut aceasta, ca să dau lustru la o asemenea minune. Aceasta este povestirea aces­tei Sfinte Icoane.

lordache Nicolau, 1863, Iunie 29, Iaşi"

Minunea aceasta s-a întâmplat noaptea, spre 28 Iu­nie; iară pomenirea minunatei zugrăviri a acestei Sfinte Icoane s-a pus la 12 Iulie, fiindcă la 13 avem Soborul Ar­hanghelului Gavriil, care, ca unul ce întotdeauna este sluji­tor de aproape al Maicii Domnului, credem că tot prin el s-a săvârşit şi această minune. Pe lângă aceasta, era cu greu să se pună două praznice cu privegheri de toată noaptea unul după altul, adică la 28 şi 29 Iunie, când se prăznuiesc şi Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel. Şi s-a aşezat să se facă praznic mare, cu privegheri de toată noaptea, care se nu­meşte şi cel de-al doilea praznic al Monastirii Române Prodromu, adică al Sfintei Icoane a Maicii Domnului „Prodromiţa".

Minunea aceasta, după cum am zis, văzând-o zugra­vul, s-a minunat şi, cu spaimă privind, nu se pricepea cum s-a făcut aceasta. Asemenea şi ucenicii lui, văzând, i-a cu­prins mirarea şi au început a chema prietenii şi vecinii de prin preajmă ca să vadă, şi îndată s-a umplut casa zugravu­lui de lume multă, care se minuna de proslăvirea Sfintei Icoane, şi toţi se închinau, aprinzând lumânări, îndulcindu-se duhovniceşte de privirea Sfintelor Feţe, aşa de bine în­cuviinţate şi minunate, pline de har şi o frumuseţe nease­mănată, care deodată impune evlavie şi respect oricărui privitor.

 

--- va urma ---


Comentati acest articol
Numele:E-mail (nu va fi publicat):Comentariul:

Vizite:1653