Blogul lui Florin Giurcă


24Jul2010
Untitled

Istoria minunatei zugraviri a icoanei Maicii Domnului "Prodromița" – partea a cincea

 

 

Plecând din Iași, au venit cu Sfânta Icoană în orașul Huși. Dar și acolo, mare minune! Cum a simțit poporul? Căci seara târziu au sosit la Episcopie, și a doua zi, când s-a luminat, tot orașul a prins de veste, ca și cum le-ar fi vestit cineva, și îndată s-a umplut Episcopia de popor. În­să Părinții și de aci îndată au plecat, temându-se ca nu cumva să-i urmărească de la Mitropolie, că acum se înști­ințase și Domnitorul Ioan Cuza și zicea: „Să se oprească Sfânta Icoană, fiindcă s-a făcut minunea în țară!".

De acolo au mers în orașul Bârlad, și au dus Sfânta Icoană în casa Doamnei Ecaterina Șuțu, care cu multă dragoste și cucernicie a primit-o. Aci, aflând Protoiereul, a poftit pre Părinți să aducă Sfânta Icoană în catedrala orașului, ca să se închine lumea mai cu înlesnire. Mer­gând cu Sfânta Icoană în biserică, și începând a se închina mulțimea din acel oraș, iarăși a săvârșit și acolo multe minuni, dintre care vom spune pe una mai însemnată.

 

Era în oraș un învățător și înțelept bine pregătit în științele profane, care avea la școala lui pe fiii celor mai însemnate persoane de acolo, și spuneau despre dânsul bârlădenii că este foarte de treabă și cinstit, însă nu are evlavie la cele sfinte, și la biserică nu merge, fără numai la Sfintele Paști. Acela, auzind de venirea Sfintei Icoane, a trimis trăsura sa, rugând pe Părinți să facă osteneală să meargă cu Sfânta Icoană la casa lui; dar Părinții nu au voit, trimițându-i răspuns că mai cuviincios este să vie el la Sfânta Icoană. Astfel, a trimis trăsura în trei rânduri, ca să meargă părinții cu Icoana la el; și mai rugându-i pe Pă­rinți și alte persoane de vază, s-au îndemnat aceștia a merge cu Icoana la dânsul, pentru folosul sufletului lui. Deci, când au voit să ia Părinții Sfânta Icoană și să o pună în trăsură, așa de grea s-a făcut încât abia patru oameni cu mare greutate au dus-o până la trăsură, iar când au voit să o pună în trăsură, a trosnit așa de tare tocul în care era Sfânta Icoană încât toți s-au spăimântat, și caii de la tră­sură au tresărit, iar tocul Icoanei s-a desfăcut din toate în­cheieturile lui. Atunci au cunoscut toți că nu voiește Mai­ca lui Dumnezeu să meargă acolo unde nu era evlavie și credință, ci numai o iscodire și defăimare; iară înapoi întorcând-o, doi oameni au adus-o prea ușor.

 

Asemenea, o cucoană evlavioasă greu bolnavă, fiind afară la moșie, auzind de Sfânta Icoană și de minunile pe care le face, voia să meargă în oraș ca să i se închine și să ceară sănătate la Maica Domnului, dar se temea să se suie în trăsură, ca să nu moară pe drum, până în oraș. I s-a arătat Maica Domnului în chipul acestei Sfinte Icoane în vis, poruncindu-i să se scoale curând și să vie la Bârlad, ca să se închine Maicii Domnului și să se binecuvânteze de la Sfânta Icoană; și cum s-a suit în trăsură, îndată s-a simțit sănătoasă, și venind la Părinți, a mărturisit, zicând: „Cu adevărat, pe această Sfântă Icoană o am văzut astă-noapte în vis, care mi-a zis să viu cât mai degrabă la Bâr­lad, să apuc închinarea ei, și acum iată-mă cât sunt de să­nătoasă!". Și ea dădu slavă Maicii Domnului.

 

-         va urma

 

Parohia Petresti

Comentati acest articol
Numele:E-mail (nu va fi publicat):Comentariul:

Vizite: