Blogul lui Florin Giurcă


10Jul2010
Untitled

Prodromița – partea  a patra

 

 

(Partea a treia aici).

Părinții Nifon și Nectarie cu ceilalți, fiind la Metocul Monastirii din orașul Iași, îngrijorați și întristați, neștiind nimic de această minune, fară de veste văd că vine unul din ucenicii zugravului foarte repede, zicând în gura mare: „Sa trimiteți curând să ia Sfânta Icoană, fiindcă în noaptea aceasta singură s-a zugrăvit, și s-a adunat lume multă, încât nu mai încape, privind la minunea Sfintei Icoane!". Deo­camdată Părinții nu credeau cele zise de vestitor, și cu gândul acesta au trimis pe Părintele Dositei Schimonahul, îngrijitorul Metocului, și ajungând ei la casa zugravului, nu iuțeau intra să vadă Sfânta Icoană de îmbulzeala popo-rului; deci îndată, luând o trăsură și învelind Sfânta Icoană cu o pânză curată, au adus-o la Metoc, urmând și poporul.

În Metoc venind, au închis porțile curții și n-au mai lăsat pe nimeni să intre, până se vor sfătui ce este de făcut.

 

Apoi grabnic au făcut cunoscut Sfintei Mitropolii le această minune; și venind însuși Prea Sfințitul Mitropolit Calinic Miclescu, cu câțiva clerici, fiind aproape Metocul de Sfânta Mitropolie, au văzut cu toții Sfânta Icoană și, crezând, s-au închinat cu toată evlavia, minunându-se și zicând: „Cu adevărat mare dar ne-a dăruit Maica Dom­nului prin această minunată și proslăvită Icoană a Sa!". Apoi Mitropolitul a dat binecuvântare ca să se sfințească apa; și îndată a năvălit lume multă la Metoc, spre închi­narea Sfintei Icoane, cerând a se citi acatiste și a se face aghesmuire, stropindu-se și bând cu credință și evlavie.

 

și îndată a început darul Maicii lui Dumnezeu a lu­cra prin Sfânta Icoană și a face minuni pe care, din cele multe, puține le vom spune aici, câte s-au putut ține minte cu de-amănuntul, spre slava lui Dumnezeu și a Prea Cu­ratei Maicii Sale, și pentru ca să nu mâniem pe Dumnezeu, tăcând adevărul; că pe unele le-au văzut cu ochii lor Pă­rinții Nifon și Nectarie, împreună cu alți frați ai noștri, cât timp au stat cu Sfânta Icoană în țară, iar altele s-au văzut de toți Părinții, când s-a dus Sfânta Icoană la Monastire, în Sfântul Munte, și s-a pus în biserica mare.

 

Un om avea albeață pe amândoi ochii, încât se ve­deau luminile ochilor lui ca laptele de albe; și aducându-l, s-a închinat la Sfânta Icoană; și stropindu-l și spălându-i ochii cu agheasmă, i-au dat de a și băut, luând și acasă ca să bea și să se mai spele, spunându-i să aibă credință la Maica Domnului; și așa făcând, peste trei zile a venit ca să mulțumească Maicii lui Dumnezeu, arătându-și ochii că s-au curățit și vedeau luminat.

Un alt om avea lepră peste tot trupul, încât era nu­mai bube; și închinându-se cu credință, bând și stropindu-se cu agheasmă, a căzut lepra de pe trupul său ca niște solzi și s-a curățit.

 

Un boier a venit și a spus că fiul său, acum de trei zile, numai pentru că suflă se mai cunoaște cum că este viu, și zace în pat cu totul mort. Deci rugându-se Maicii Domnului la Sfânta Icoană, cu credință, cu lacrimi și cu evlavie, a luat agheasmă și, stropind copilul, dându-i și în gură puțină ca să bea, îndată s-a deșteptat și s-a sculat cu totul sănătos. Apoi, de bucurie, l-a adus tatăl său de s-a închinat la Sfânta Icoană și a mulțumit Maicii lui Dumne­zeu cu lacrimi și cu daruri.

 

Acestea și altele multe: bolnavi de friguri, surzi, cu dureri de cap și de măsele, de ochi, de vătămături, îndră­ciți, care suferă de boala copiilor și alte multe feluri de boli s-au tămăduit prin această Sfântă Icoană, pe care mi­nuni Părinții de la Metoc nu le-au mai însemnat, fiind prea ocupați și obosiți de îmbulzeala poporului, care ce­rea neîncetat a le citi paraclise, acatiste și agheasme, încât nu puteau să țină cont de cine cu ce se folosește, și mai ales că erau amenințați de orășeni a le opri Icoana acolo, zicând că lor li se cuvine, fiindcă în Iași s-a făcut minu­nea cu zugrăvirea Dumnezeieștilor Fețe. Acestea înțele­gând Părinții Nifon și Nectarie, și văzând că se înmulțește poporul, venind neîncetat, s-au temut să nu se facă prea mare zvon, să se intereseze autoritățile și să le oprească Sfânta Icoană, astfel că, luând-o cu grăbire, au plecat spre Sfântul Munte.

 

Plecând din Iași, au venit cu Sfânta Icoană în orașul Huși. Dar și acolo, mare minune!...

Parohia Petresti

Comentati acest articol
Numele:E-mail (nu va fi publicat):Comentariul:

Vizite: