Parohia Nasterea Maicii Domnului din Petresti jud. Vrancea


12Nov2009
Avva Ammona

Pagina din Avva Ammona de astazi e pentru luarea aminte de catre mine insumi.  De altfel, trebuie sa specific fara echivoc  ca nici o pagina publicata aici nu are ca intentie mustrarea cuiva, sau vreun subinteles polemic oarecare la adresa nu-stiu-cui, sau vreun sfat pentru indreptarea unora,  ci simpla placere a cititului, daca cineva are placere sau  folos citind  aceste scrieri.

 

Avva Ammona

 

      Ia aminte cu dinadinsul la tine însuţi, considerându-te mai rău şi mai păcătos decât orice creştin. Să fii cu sufletul întristat, smerit şi plin de suspine. Să fii totdeauna tăcut. Să cugeti la întunericul cel veşnic şi la cei osândiţi să se chinuiască acolo. Să te consideri pe tine, mai degrabă rânduit pentru iad, decât pentru viaţă, ca unul ce meriţi astfel de pedeapsă. Cât este timp de pocăinţă şi scăpare din aceste pedepse înfricoşate şi mari, să trăieşti de acum ca şi cum ai fi mort deja şi aflat în iad. Luptă-te să câştigi acea întristare neîncetată, plânsul, mâhnirea şi posomorârea. Cere pentru tine, potrivit voii lui Dumnezeu, dureri şi osteneli sufleteşti şi trupeşti. Cu ajutorul lor să te lupţi neîncetat, ca să te izbăveşti de păcatele tale. Trupul totdeauna să-l dai, după putere, la lucrul mâinilor, la postiri şi la alte lucrări smerite, potrivit cu voia lui Dumnezeu, împlinind spusa: „Să fii cel mai de pe urmă şi sluga tuturor (Mc. 10, 44). Sufletul să-l dai mereu şi tot­deauna, după putere, la cercetarea Sfintelor Scripturi. Iar la fiecare răstimp mic, între citiri, să suspine şi să se roage cu osârdie. Cât despre gândul şi mintea ta, să fii mereu concentrat, ca să nu găsească diavolii prilej să semene gânduri spurcate în inima ta.

      Ia aminte cu dinadinsul la tine însuţi, crezând că Domnul a murit şi a înviat pentru noi şi ne-a răscumpărat, dându-Şi Sângele Său. Prin urmare, nici noi nu trebuie să trăim de acum înainte pentru noi, ci pentru Domnul, Care a murit şi a înviat pen­tru noi. Să iei aminte de tine, şi să ai credinţa şi nă­dejdea că te afli totdeauna înaintea ochilor Lui. Să te consideri că ai murit şi ai plecat din lumea aceasta şi că te afli mereu în preajma lui Dumnezeu.

      Ia aminte cu dinadinsul la tine însuţi, ca pre­cum robul urmează stăpânului său cu frică, cu cu­tremur şi cu smerenie adâncă şi nu se îndepărtează de el, ci este gata să asculte de voia lui, aşa şi tu, fie că stai, fie că şezi, fie că eşti singur, fie că eşti cu altcineva, să te porţi cu mare frică şi cutremur, trupeşte şi sufleteşte, ca şi cum te-ai afla înaintea lui Dumnezeu, pentru ca să ai întotdeauna trupul şi sufletul pline de frică şi cutremur. Curăţeşte-ţi min­tea cu toată puterea de gândurile cele spurcate şi de orice gând de judecată. Să stai înaintea atoatevăzătorului Dumnezeu cu smerenie adâncă, cu blân­deţe, cu ruşine şi cuminţenie şi să nu cutezi deloc să-ţi ridici capul din pricina păcatelor tale.

      Ia aminte cu dinadinsul la tine însuţi, ca şi cum te-ai afla totdeauna înaintea Lui, gata să asculţi de voia Sa, cu multă râvnă şi credinţă, fie că te povăţuieşte la viaţă, fie la moarte, fie la orice întrista­re. Să iei aminte de tine însuţi ca şi cum ai aştepta să te găsească ispite mari şi înfricoşate, întristări, chinuri şi chiar moartea.

      Ia aminte cu dinadinsul la tine însuţi, încât la orice ţi s-ar întâmpla, la orice gând, cuvânt sau fap­tă, să nu cauţi deloc să-ţi faci voia ta. Să cercetezi cu stăruinţă numai care este voia lui Dumnezeu. Asta să doreşti să împlineşti întocmai, chiar dacă se vede că ea pricinuieşte întristare sau moarte. Căci „porunca Lui este viaţa veşnică" (In. 12, 50).

 


Comentati acest articol
Numele:E-mail (nu va fi publicat):Comentariul: