Parohia Nasterea Maicii Domnului din Petresti jud. Vrancea


26Nov2009
Cuviosul Paisie Aghioritul

Un activist de frunte  al ateismului, etologul britanic Richard Dawkings , care in meseria lui de baza  se ocupa cu studierea comportamentului crocodililor, in timpul liber se straduieste sa-L scoata afara pe Dumnezeu din constiinta oamenilor.  „Gandurile si emotiile omenesti emana din extrem de complexe interconexiuni ale entitatilor fizice din creier. Un ateist, in sensul filozofiei naturaliste, este cineva care crede ca nu exista nimic in spatele lumii fizice, naturale, nici o fiinta creatoare supranaturala nu ne supravegheaza  in spatele universului observabil” scrie savantul pe blogul sau.  Nici o problema cu gandurile si emotiile, ele au fiecare in parte o formula chimica. C3H7-N4C8-H6C3  zice Dawkins - amin zic credinciosii. Fara sa fi vazut cineva vreodata molecula gandului "nu este Dumnezeu", toti ateii cred in ea. Asta inseamna puterea credintei!

Ce nu inteleg este de ce a trebuit sa invete unul atata carte, sa studieze atatia ani la inalte universitati, sa scrie atatea carti despre animale, ca sa produca o cugetare ca cea de mai sus. Se creeaza impresia ca ideea ateista e una de rafinata extractie intelectuala, stiintifica, un fruct muncit al ratiunii.  Cand colo, chiar si acum 3000 de ani existau ateisti, dar care nu studiasera comportamentul soarecilor, despre care scrie si regele David in psaltire:

Zis-a cel nebun întru inima sa: "Nu este Dumnezeu!"

 

Cuviosul Paisie Aghioritul

 

Logica lumească preface simţământul duhovnicesc

Sfinţii Părinţi le-au văzut pe toate cu ochi duhovnicesc. Cărţile patristice sunt scrise cu Duhul lui Dumnezeu şi tot cu Duhul lui Dumnezeu Sfinţii Părinţi au făcut erminiile. La oamenii de astăzi arareori întâl­neşti acest duh al lui Dumnezeu, care să-i ajute să înţeleagă Cărţile Sfinţilor Părinţi. Pe toate le văd cu ochi lumesc. Nu văd mai departe. Nu au lărgimea ve­derii duhovniceşti pe care o dau credinţa şi dragostea. Marele Arsenie lăsa nuielele în apă şi nu schimba apa care mirosea urât. Noi de unde să înţelegem ce izvora din acea apă murdară!. L-au întrebat unii bătrâni pe Avva Arsenie: „De ce nu schimbi apa, căci miroase?". Şi acela a răspuns: „în loc de aro­matele ce le-am mirosit în lume, trebuie să sufăr acest miros urât" - Pateric, Avva Arsenie.

 


 „Nu înţeleg aceasta", îţi spune cutare. Nu stă să vadă dacă nu cumva există şi alt­ceva, ci o neagă pentru că n-o înţelege.

Atunci când intră la mijloc logica, unul ca acesta nu poate înţelege nici Evanghelia, nici pe Sfinţii Părinţi. Simţirea duhovnicească i se denaturează, iar omul - cu logica sa - consideră nefolositoare atât Evanghelia, cât şi scrierile Sfinţilor Părinţi, ajungând chiar să spu­nă: „Atâţia ani se chinuiesc oamenii fără folos, cu nevoinţa, cu postul, etc!". Dar aceasta este hulă. Odată a venit un monah chiliot la Coliba mea cu maşina. „Fiule, îi spun, ce-ţi trebuie maşină? nu se potriveste!". „De ce, Părinte?", îmi spune, „nu scrie în Evanghelie însutit va lua şi viaţă veşnică va moşteni?" Spune însutit va lua, referindu-se la cele pe care trebuie să le aibă cineva. Dar pentru monah se potriveşte ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel: Ca unii care n-au nimic, dar toate le stăpânesc. Adică monahul nu are nimic, dar poate face comandă la casieriile celorlalţi, pentru că se încred în el pentru virtutea lui. Iar nu ca să avem noi, monahii. Vedeţi ce explicaţii greşite poate da cine­va cu logica sa? Să ştiţi întotdeauna că dacă nu se va curaţi omul, dacă nu va veni iluminarea dumnezeiască, interpretările pe care le va face vor fi mereu tulburi.

 

M-au întrebat odată: „De ce Maica Domnului n-a fă­cut o minune în Tinos şi italienii au aruncat în aer cora­bia Ellis în ziua pomenirii ei?". Dar Maica Domnului în felul acesta a făcut o minune mai mare. Aruncarea în aer a vasului Ellis a pricinuit înverşunarea grecilor. Atunci grecii au înţeles că italienii nu respectă nimic şi s-au înverşunat, alungându-i după aceea cu strigăte de luptă. Altfel ar fi spus: „Şi aceştia cred. Sunt prietenii noştri". N-ar fi înţeles neevlavia italienilor. Şi vin acum aceştia cu logica lor şi întreabă: „De ce Maica Domnului n-a făcut minune?". Ce să mai spui?

Alţii întreabă: „Bine, dar au măsurat focul în Babilon atunci când au băgat în el pe cei Trei Tineri, de spune că a fost de patruzeci şi nouă de coţi?". Dacă prima dată flacăra era de şapte metri înălţime şi după aceea au pus materie arzătoare ca să se facă de şapte ori mai mare, cât face? Şapte ori şapte nu fac patru­zeci şi nouă? Pe unii ca aceştia îi poţi băga în foc ca pe cei Trei Tineri? Vezi ce raţionament, ce logică neghioa­bă, complet ruptă de realitate? Unii dintre teologii con­temporani cu astfel de lucruri se ocupă. De pildă în­treabă: „Diavolii care au căzut în mare trăiesc, ori s-au înecat?". Important este că au plecat din om. Ce te interesează pe tine ce s-a întâmplat cu ei? Ia aminte la tine însuţi să nu te îndrăceşti şi să nu te mai preocupe unde se află acum acei diavoli.

 

-     Părinte, unii încearcă să împace Evanghelia cu logica omenească. Cercetează Evanghelia cu această logică lumească şi nu o scot la capăt.

-     Evanghelia şi logica lumească nu se împacă. In Evanghelie este dragostea. In logică este interesul. In Evanghelie se spune: Dacă te sileşte cineva să mergi cu el o milă, mergi două. Spune-mi unde există aici logică? Aici există mai degrabă nebunie. De aceea cel care vor să împace Evanghelia cu logica lumească se încurcă urât de tot. Există diferite grupuri care organizează acţiuni filantropice. Aflu, de pildă, că cineva a păţit un necaz mare, a sărăcit şi are nevoie de bani. „Să-l ajutăm, spun ei, dar mai înainte să ne încre­dinţăm dacă într-adevăr are nevoie". Şi merg doi-trei să-l viziteze, ca să vadă dacă are nevoie cu adevărat. Şi văd, să presupunem, că are un salon luxos şi spun: „Ia te uită ce fotolii, ce salon are! Pentru ca acesta să aibă o astfel de mobilă, înseamnă că nu are nevoie". Şi astfel nu-l ajută, nu înţeleg că acela nu are ce mânca. Pentru că atunci când cineva devine sărac, nu înseamnă că-şi schimbă într-o clipă hainele sale. Şi de unde ştii că acest salon nu îl are mai demult şi n-a apu­cat, sărmanul, să-l vândă? Sau poate să i-l fi dăruit cineva, care a aflat de nevoia familiei lui. Judecă cu logica şi se încurcă, iar Evanghelia rămâne în afara vieţii lor. Oamenii văd la exterior, de aceea le şi explică pe toate anapoda.

 


Comentati acest articol
Numele:E-mail (nu va fi publicat):Comentariul: